Hraběnka stavba

Fotogalerie Hraběnky zde.

Fotogalerie Roudnice zde.Hraběnka - pokračování stavby - červenec 2017 PDF Tisk
Napsal Stanislav Henych   
Středa, 02 Srpen 2017 15:17

Stavba pokračuje dle plánu, byly dokončeny zemní práce, provádějí se výkopy pro kabely a vedení vody a kanalizace. Připravuje se vše na instalaci osvětlení in line dráhy. Byly dodělány základy pro stavby a koncem července byly instalovány buňky, aby bylo možné udělat zastřešení a další dokončovací práce. V prvních dnech srpna se bude pokládat první vrstva asfaltu.

Krom toho byly nově upraveny běžecké trasy, aby nekřížily novou in line trasu, nové vysekání a vyznačení je uděláno v prostoru od Vootčkovi zatáčky za hájenkou a opět zpět k Votočkově zatáčce. Připravuje se už také nová mapa, kterou v týdnu po 7.8. vyvěsíme.

Kompletní fotogalerie zde.

IMG 9038
IMG 9069
IMG 9072
Aktualizováno Středa, 09 Srpen 2017 11:15
 
Hraběnka - pokračování stavby PDF Tisk
Napsal Stanislav Henych   
Pondělí, 03 Červenec 2017 06:27

Tak hraběnka pokračuje dle plánu. Už je vidět obrys střelnice, jsou udělány základy všech staveb, kopou a pokládají se sítě a osvětlení. Jsou též komplet udělané zemní práce na dráze a nyní se začne již vrstvit podkladové materiály. Pro info foto, více ve fotogalerii.

IMG 8132
IMG 8141
IMG 8146
Aktualizováno Středa, 09 Srpen 2017 11:16
 
Historie projektu Hraběnka. PDF Tisk
Napsal Stanislav Henych   
Sobota, 15 Duben 2017 09:54

Historie lyžařských závodů v Jilemnici a postupně změny v prostorách startu a cíle při lyžařských závodech.

Areál Hraběnka a zázemí lyžařů ČKS SKI po roce 1945.

 V počátcích lyžování se závody startovaly a cíl bývaly na náměstí. Postupně s přibývající dopravou a zlepšenou úpravou komunikací a silnic se závody postupně po roce 1950 přesouvaly na fotbalový stadion, kde bylo zázemí pro rozhodčí, závodníky a byla tam i potřebná elektrická energie na rozhlas a postupně i časomíru. S dalším rozvojem motorismu a s tím spojené problémy s přejížděním Žižkovi ulice, jsme byli nuceni přemístit prostor startu a cíle až za rodinné domy na pole a luka na Hraběnku, kde se postupně vybudovalo celé a ucelené zázemí pro pořádání závodů a tréninku.

V souvislosti s blížící se stavbou nového areálu na Hraběnce jsme v pondělí 27. března 2017 zavzpomínali jak se postupně měnilo zázemí klubu.

Lyžaři měli dlouhá léta malé zázemí pro svoji činnost ve fotbalových kabinách na stadionu. Teprve v rámci výstavby nové asfaltové dráhy na kolečkové lyže, v letech 1975-76, se postupně budovalo a přesouvalo zázemí lyžařů na Hraběnku.

V roce 1975 a v roce 1977 jsme postupně instalovali celkem 5 stavebních buněk, ty jsme následně zateplili a opatřili ochranným dřevěným pláštěm. Pak byl do nich zaveden elektrický proud. V roce 1988 jsme vybudovali garáže pro stroje na úpravu tratí (Lavina, skůtry), do nich se zabudovali 2 buňky, převlékárna pro závodníky a jedna pro rozhlas a rozhodčí a to bylo spojeno v jeden celek. Další 3 buňky a 2 plechové čekárny stály samostatně.

Sestava těchto buněk a garáží byla v roce 2002 zásadně přebudována a doplněna. Při zahájení budování zázemí na Horních Mísečkách nám bylo nabídnuto rozebrat střechu a použít ji v Jilemnici. Tohoto jsme využili pro zastřešení všech objektů.

Další rozšíření zázemí jsme provedli v roce 2005. Využili jsme nabídku města Jilemnice a nepotřebnou autobusovou čekárnu z Hrabačova a možnost rozebat veřejné WC buňky za radnicí, které jsme následně převezli na Hraběnku a vytvořili s původní stavbou jeden celek. Důležitým a velice užitečným krokem pak bylo celkové zastřešení veškerého zázemí a instalace ochranných mříží na oknech.

V roce 2007 jsme vybudovali vodovodní a kanalizační přípojku, čímž bylo možné zprovoznit sociální zázemí. Tímto vznikl jeden ucelený objekt, který oddílu sloužil k zajišťování úpravy tratí, tréninkům a organizování závodů. Nabízený komfort tohoto prostoru samozřejmě využívali nejen závodníci, ale i spřátelené sportovní oddíly při svých sportovních aktivitách.

Celkem je tedy dnes v tomto objektu 9 buněk, 1 garáž a 1 dílna (vybavení rozhlasu, místnost pro umístění časomíry při závodech, šatny, skladovací prostory pro administrativu závodů, značení tratí, mapy, propagační materiál, materiál pro opravy skůtrů a rolby, ploty, …). Nezbytnou součástí jsou prostory, které slouží jako šatny a mazárny lyží. Neocenitelnou službu všem přítomným poskytuje instalované sociální zařízení. Velký prostor objektu zaujímají garáže pro jednu rolbu a několik skůtrů a příslušného zařízení pro úpravu tratí.

V rámci modernizace areálu Hraběnka budou staré buňky na začátku měsíce dubna rozebrány a přemístěny na Roudnici. Do konce roku 2017 by měly být nahrazeny novou montovanou budovou.

 

Duben 2017                                                                                                          Výbor ČKS SKI Jilemnice 

 

Nová Hraběnka - studie, příprava a výstavba po roce 2002

 

Projekt začal už v roce 2002 návrhem na změnu územního plánu. Již na jaře 2004 byla vytvořena Ing.Alešem Kožnarem první studie jak dráha, tak obslužný objekt. Postupně se projekt vyvíjel až v roce 2008 byl připraven projekt is hotelem, kdy na základě poradců to byla nakonec jediná varianta, aby bylo možné dosáhnout na peníze z evropských fondů, ze kterých nejdou peníze na sportovní stavby, ale na stavby spojené s cestovním ruchem. Bohužel i toto bylo pro opozici v zastupitelstvu moc.

Proto jsme se rozhodli v další fázi postavit celý projekt na tvářích biatlonu Veronice Vítkové, Zdeňku Vítkovi a Jaroslavu Soukupovi a vedení se ujal Jan Sucharda. Protože předseda ČKS SKI Jilemnice Stanislav Henych byl pro některé zastupitele v čele s MVDr.Pavlem Otem červeným hadrem. Takže v současné době je projekt představován jako všesportovní a volnočasový areál.

Konečný projekt byl postupně dokončen a pro 1. etapu bylo vydáno stavební povolení 21. 10. 2015.  Proto na podzim v říjnu a listopadu 2015 došlo k vykácení potřebných stromů. Následne bylo první výběrové řízení  vypsáno 16.3.2016. Ale bylo neúspěšné a tak bylo 31. 5. 2016 zrušeno. Následně bylo vypsáno druhé výběroné řízení pro 1.etapu 30. 8. 2016. Na základě tohoto výběrového řízení byl 28. 11. 2016 vybrán odavatel "Společnost Hraběnka - M-silnice a LaMa" se kterou byla podepsána smlouva na zhotovení

10. 12. 2016. Skutečné stavební práce začaly na jaře 2017, nejdříve v březnu docházelo k odstranění pařezů a geodetické práce s vytyčováním a v dubnu začaly zemní práce

Původní buňky byly brigádnicky rozebrány a definitivně 18. a 19. dubna 2017 odvezeny.

Jsme přesvěsčeni, že projekt bude velmi úspěšný a ocení to i široká veřejnost. Bude tady vyžití pro inline bruslaře, ale také prostor pro začínající cyklisty z řad dětí, kde nebude nebezpečí střetu s automobily.

Takže si přejme, ať se vše podaří aby areál dobře sloužil všem jilemnickým občanům.

                                                                                               Stanislav Henych, předseda ČKS SKI Jilemnice

Aktualizováno Středa, 09 Srpen 2017 11:14
 
Hraběnka - pokračování PDF Tisk
Napsal Stanislav Henych   
Sobota, 15 Duben 2017 09:16

V úterý a ve středu 18. a 19.4. proběhne stěhování buněk na Roudnici. Kdo se chce rozloučit s původním objektem, má nyní poslední možnost. Inhned po odvozu začne úprava terénu a zahájení prací, spojených s novým projektem. Těšíme se na nové zázemí, které vznikne do konce letošního roku.

Na obrázcích již skoro zbourané staré buňky a nové místo uložení buněk na Roudnici u Ručiček.

IMG 7437
IMG 7439
Aktualizováno Středa, 09 Srpen 2017 11:17
 
Brigáda v neděli 9.4.2017 PDF Tisk
Napsal Stanislav Henych   
Neděle, 09 Duben 2017 22:26

Dnes se nás sešlo jenom 6, ale přesto se podařilo rozebrání dodělat a buňky jsou vlastně na odvezení. Jak vidíte na ukázce byla to i poslední chvíle bufetu, který jsme komplet rozebrali a odvezli. Zastavili a vypustili vodu.

IMG 7622
IMG 7625
IMG 7629
Aktualizováno Sobota, 15 Duben 2017 09:28
 
Brigáda Hraběnka 8.4.2017 PDF Tisk
Napsal Stanislav Henych   
Neděle, 09 Duben 2017 05:50

Stav po sobotní brigádě a doufáme, že při nedělní brigádě 9.4. vše dorazíme.

IMG 7615
IMG 7603
IMG 7612
Aktualizováno Sobota, 15 Duben 2017 09:27
 
Informace Hraběnka - BRIGÁDY PDF Tisk
Napsal Stanislav Henych   
Pátek, 07 Duben 2017 03:51

Dobrý den,

Po úspěšném bouracím víkendu 1. a 2. 4. prosíme o pomoc a svoláváme na sobotu a neděli 8. a 9.4.ještě jednou brigádu, kdy chceme tuto práci dokončit. Přijďte kdo můžete pomoci. Pracovat se bude po oba dny od 8 hodin a bude se pracovat asi tak do 14, v neděli asi kratčeji. Uvidíme, jak nám půjde práce od ruky a jak nám bude přát počasí. Pokud můžete vemte si drobné nářadí, páčidla, kleště na vytahování hřebíků, kladivo. Žebříky snad máme a pokud má někdo nápad, bude jenom vítán. Musí se ještě dobourat čelní strana a garáž. Po zkušenostech z minulého týdne, bude dobré, když se nám podaří veškerý materiál odhřebíkovat. Na trámech budeme krováky ořezávat.

Jménem výboru děkuji za pomoc

                                                         Stanislav Henych, předseda

Aktualizováno Sobota, 15 Duben 2017 09:28
 
Brigáda v sobotu 1.4.2017 PDF Tisk
Napsal Stanislav Henych   
Sobota, 01 Duben 2017 20:10

Dnešní brigáda nebyl apríl, ale skutečnost. Sešlo se nás 19 a máme téměř odstraněnu střechu a krovy. Předsvědčit se můžete na místě nebo informace zde.

IMG 7360
IMG 7369
IMG 7388
Aktualizováno Středa, 09 Srpen 2017 11:17
 
omezení vstupu na Hraběnku PDF Tisk
Napsal Václav Haman   
Pátek, 31 Březen 2017 06:56
    hrabenka
 
Aktualizováno Neděle, 09 Duben 2017 22:31
 
Informace Hraběnka - BRIGÁDY PDF Tisk
Napsal Stanislav Henych   
Středa, 29 Březen 2017 18:51

Dobrý večer,

na Hraběnce se začal budovat nový areál a s tím je spojeno, že musíme do 15.4. přemístit buňky. Začali jsme zhurta pod taktovkou Vlastika Mendřického, takže do pátku budeme mít vše téměř vystěhované. Proto můžeme přistoupit k definitivnímu rozebírání. Proto svoláváme na sobotu a neděli brigádu. Přijďte kdo můžete pomoci. Pracovat se bude po oba dny od 8 hodin a bude se pracovat asi tak do 14, v neděli asi kratčeji. Uvidíme, jak nám půjde práce od ruky a jak nám bude přát počasí. Pokud můžete vemte si drobné nářadí, páčidla, kleště na vytahování hřebíků, kladivo, případně šroubovačku s bitem na šroub se šetihrannou hlavou č.10. Tím jsou přišroubovány na střeše vlnité plechy. Žebříky snad máme a pokud má někdo nápad, bude jenom vítán.

Jménem výboru děkuji za pomoc

                                                         Stanislav Henych, předseda

Aktualizováno Neděle, 09 Duben 2017 22:32
 


Partneři klubu

 • ČKS SKI Jilemnice
 • ČKS SKI Jilemnice
 • ČKS SKI Jilemnice
 • ČKS SKI Jilemnice
 • ČKS SKI Jilemnice
 • ČKS SKI Jilemnice
 • ČKS SKI Jilemnice
 • ČKS SKI Jilemnice
 • ČKS SKI Jilemnice
 • ČKS SKI Jilemnice
 • ČKS SKI Jilemnice
 • ČKS SKI Jilemnice
 • ČKS SKI Jilemnice
 • ČKS SKI Jilemnice
 • ČKS SKI Jilemnice
 • ČKS SKI Jilemnice
 • ČKS SKI Jilemnice
Banner
Banner
Banner
ČKS SKI Jilemnice, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting